жу жу жу
бацбацбац

<<           >>

Две строки / шесть слогов, 05.07.2008