а не
шутка ли се

<<           >>

Две строки / шесть слогов, 06.07.2013